Monument

Tijdens de jaarlijkse samenkomst van alle Limburgse leidinggevenden van Jong Nederland, de Sparvaert, op zondag 8 mei 1949 werd op de Spar een eenvoudig gedenkteken onthuld ter herinnering aan de tijdens de Duitse bezetting in 1940-1945 gevallen en omgekomen Aalmoezeniers en Leiders van de Jonge Wacht en van Jong Nederland in Limburg. Hun namen zijn in het eikenhout gebeiteld. Met het verstrijken van de tijd verdween van velen de herinnering aan hun naam en aan hun goede daden. Een oproep in de rubriek Spoorloos van de Limburgse Dagbladen van 20 februari 2006 bracht velen in beweging. Het leidde tot de invulling van de ontbrekende gegevens over hun levensloop. Hier staan ze; wij vergeten ze niet. Het bestuur van de Stichting Jong Nederland Limburg en de Stichting Provinciaal Buitencentrum De Spar, Haelen.

Wil je meer weten over het monument voor de gevallenen 1940-1945 op het terrein van de Spar klik dan op onderstaande link.