Historie

De rijke geschiedenis van De Spar

Buitencentrum De Spar is al sinds 1938 een bekende naam onder veel jongeren en jeugdigen. Vóór de Tweede Wereldoorlog fungeerde De Spar als buitencentrum voor de ‘Jonge Wacht’, en na de oorlog werd het overgenomen door ‘Jong Nederland’. De ‘Jonge Wacht’, een katholieke jeugdbeweging in Nederland, ontstond uit de Patronaten en vertoonde veel gelijkenissen met de verkenners (later Scouting). Jong Nederland, gevormd na de oorlog onder invloed van de Katholieke kerk, is vandaag de dag nog steeds een eigentijdse en levendige organisatie voor jeugd- en jongerenwerk in Limburg en een vaste bezoeker van Buitencentrum De Spar. Voor meer informatie over JongNL kun je terecht op www.jongnl.nl.

In 1947 kreeg De Spar zijn huidige vorm met de bouw van stenen gebouwen op het terrein, waardoor het centrum een geschiedenis van meer dan 75 jaar heeft. Tijdens de jaarlijkse samenkomst van alle Limburgse leidinggevenden van Jong Nederland, de Sparvaert, op zondag 8 mei 1949 werd op De Spar een eenvoudig gedenkteken onthuld ter herinnering aan de tijdens de Duitse bezetting in 1940-1945 gevallen en omgekomen Aalmoezeniers en Leiders van de Jonge Wacht en van Jong Nederland in Limburg. Hun namen zijn in het eikenhout gebeiteld. Met het verstrijken van de tijd verdween van velen de herinnering aan hun naam en aan hun goede daden. Een oproep in de rubriek Spoorloos van de Limburgse Dagbladen van 20 februari 2006 bracht velen in beweging. Het leidde tot de invulling van de ontbrekende gegevens over hun levensloop. Hier staan ze; wij vergeten ze niet. Het bestuur van de Stichting Jong Nederland Limburg en de Stichting Provinciaal Buitencentrum De Spar, Haelen. Wil je meer weten over het monument voor de gevallenen 1940-1945 op het terrein van De Spar? Bekijk dan de brochure monument voor gevallenen. Ook op het terrein van De Spar staat een eenvoudige buitenkapel met opvallend veel mooie details. Wil je meer weten over de kapel, gewijd aan de Heilige maagd Maria, Patrones van de jeugd, bekijk dan de brochure de kapel.

Wil je meer weten over de geschiedenis van De Spar? Klik dan op de onderstaande links met gescande pdf-bestanden uit het jubileumboekje ‘Speuren naar Sporen van 75 jaar Buitencentrum De Spar”.

Klaargestoomd voor de toekomst

In de jaren 2014/2015 en later vond er een grootschalige renovatie plaats. Alle douches en toiletten werden vernieuwd, de keuken volledig gerenoveerd en voorzien van moderne apparatuur. De vloeren werden opgeknapt en er zijn nieuwe verwarmingen geplaatst. Verder zijn de elektriciteit en gasaansluiting vervangen en is er een aansluiting op glasvezel met Wi-Fi gerealiseerd. In 2019 zijn er nieuwe, geïsoleerde daken geplaatst op het douchegebouw en het hoofdgebouw, en zijn er nieuwe stapelbedden in de slaaphutten geplaatst. Tijdens de rustige periode van de coronapandemie in 2021 is het aanzicht aangepakt met vers schilderwerk.

Hiermee werd een enorme taak voltooid. Maar liefst 1100 manuren zijn door onze eigen vrijwilligers geleverd. Hiermee heeft De Spar een frisse uitstraling gekregen. Deze renovatie is een reactie op de hogere eisen die tegenwoordig worden gesteld aan groepsaccommodaties. Het begrip ‘energiezuinigheid’ is voor ons erg belangrijk en er wordt veel aandacht besteed aan veiligheids- en hygiënische aspecten. Op deze gebieden wenst het bestuur geen concessies te doen. Er wordt regelmatig gecontroleerd op brandveiligheid en legionella.

En zo nog vele jaren meer…

Tijdens de coronajaren van 2019 tot en met 2021 kwam De Spar vrijwel stil te liggen. Groepen moesten hun reserveringen annuleren. Dat de behoefte aan groepskampen na de pandemie nog steeds bestaat, bleek uit de bezetting in 2022, toen De Spar weer volop in bedrijf was.

Jeugd en leiding genieten van de aangename en gezellige sfeer, de verbondenheid met de natuur en het vrije, ontspannen samenzijn in sport en spel. Dit is waar De Spar al 75 jaar voor staat: een plek om te ontmoeten en te genieten van groen. En dat zal, naar de wens van de Stichting, nog vele jaren zo blijven. De accommodatie verkeert in uitstekende staat en kan nog vele jaren mee. Het stichtingsbestuur streeft ernaar dit zo te houden. De enorme inzet en hulp van vrijwilligers (bestuurders, beheerders en klussers) is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat De Spar ‘goed geworteld’ blijft. Dankzij deze inspanningen kan Buitencentrum De Spar blijven voortbestaan. En dat is zeker uniek te noemen in deze tijd.