Omgeving

De omgeving

Het terrein van De Spar en de bomen bieden veel mogelijkheden voor spel en activiteit.

De Spar ligt midden in natuurgebied Leudal, een uniek bosgebied met veel water en beken. Het natuurgebied Leudal is gelegen tussen de dorpskernen Haelen, Roggel, Neer, Nunhem en Heythuysen. Het natuurgebied omvat zo’n 900 ha, waarvan een groot deel (500 ha) als reservaat beheerd wordt door Staatsbosbeheer. Het gebied is met name bekend vanwege zijn beekdalen.

De hoogste natuurwaarden van het Leudal zijn de beekdalen. De vegetatie is er zeer gevarieerd. Bijzonder zijn de diepst ingesneden dalen vanwege de daar optredende kwel en de daarbij behorende vegetatie. De natte bossen in de diepe beekdalen behoren tot bijzondere bostypen (elzenbroek, Vogelkers-Essenbos, Haagbeukenbos, berkenbroek). Daarin treft je vooral soorten aan die op diepe kwel wijzen, zoals grote hoeveelheden goudveil, dotterbloem en waterviolier. In poelen en moerasjes groeien verder slangenwortel, elzenzegge, stijve zegge, gagelstruwelen en adderwortel.

Op betrekkelijk voedselarme plekken in het beekdal bloeien in het voorjaar de slanke sleutelbloem, bosanemoon, dalkruid en lelietjes-van-dalen.

Er zijn diverse knooppuntroutes die zelf kunnen worden samengesteld.

Wandelen naar de Leumolen en het bezoekerscentrum Leudal

Het Leudal is een zeer populair wandelgebied . Er zijn ook vele korte wandelroutes te vinden, waarvan een aantal gemarkeerd is met gekleurde paaltjes. Deze beginnen vlak bij het bezoekerscentrum, op 1 kilometer van de Spar, gevestigd in de Sint Elisabethshof.

In het centrum kunnen groepen excursies maken, maar tevens zijn een bezoek aan het Leudalmuseum en de wisseltentoonstellingen zeer de moeite waard. Zeker ook voor kinderen. Op aanvraag en in overleg kunnen ze bij het bezoekerscentrum een “op maat” activiteit voor jouw groep samenstellen.

Meer zin in stoere activiteiten?

Klik hier voor de mogelijkheden bij “Home of Heroes” in Buggenum

Wandelroutes in het Leudal

Roggel

Wandelroute Leudal van 12 km

Haelen - Nunhem

Wandelroute Leudal van 12,2 km

Haelen - Heythuysen

Wandelroute Leudal van 10 km

Haelen

Wandelroute Leudal van 6,5 km

Heythuysen

Wandelroute Leudal van 10,3 km