Bestuurslid Louis Janssen neemt na 43 jaar afscheid van Buitencentrum de Spar

Pas geleden is de nestor van Buitencentrum de Spar, Louis Janssen (88) uit Horst gestopt na 43 jaar vrijwillig werkzaam te zijn geweest in het bestuur. Een unieke prestatie, ongekend voor deze tijd. Dat hij tevens een enorm Jong Nederland hart heeft, blijkt uit het feit dat hij maar liefst bijna 80 jaar actief is bij Jong Nederland in Limburg. Naast enkele jaren als voorzitter gefungeerd te hebben, heeft Louis zich vooral bezig gehouden met het bosbeheer op het terrein van De Spar. Onder zijn leiding is in de tachtiger jaren ons naaldbos, vroeger bedoeld als productiebos voor de mijnbouw, omgezet naar een schitterend loofbos.

Het bestuur is Louis enorm dankbaar voor zijn betekenis voor De Spar. Als waardering is er op het terrein een herinneringsboom geplaatst en draagt het bos vanaf nu zijn naam. We wensen hem en zijn vrouw Nelly een mooie toekomst toe.

Download complete artikel van Dagblad de Limburger

Fotografie: Jeroen Kuit